Pistachio Gianduja
$49.95 lb

Smooth pistachio gianduja enrobed in intense dark chocolate, topped with ground pistachio.
Sugar Free. Pareve.

Amount